Sabtu, 28 Januari 2012

Yant Kamasutra


Yant Kamasutra
Lp Up Wat Tong Sai
Tahun : B.E.2552 (C.E.2009)
Fungsi :
- Daya tarik lawan jenis
- Metta
- Keberuntungan